Integritetspolicy

 

 

INFORMATION VI BEHANDLAR
  
Vi hanterar de uppgifter du tillhandahåller när du interagerar med oss, till exempel när du registrerar dig för ett kundkonto hos Nexleds AB eller när du kontaktar oss med frågor, vissa uppgifter samlas in genom spårning av ditt användande av våra webbplatser eller appar, vilket sker genom användning av teknologier som cookies.
 
Observera att vi bara behandlar relevant information som vi har fått från dig för att tillhandahålla de uppgifter, produkter eller tjänster som du förväntar dig från oss. Du har kontroll över vilka personuppgifter vi behandlar. Om du väljer att inte ge oss de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst kan det hända att vi inte kan tillhandahålla den produkten eller tjänsten till dig.
 
 
Personlig identifiering:
 
Förnamn och efternamn
Företaget
E-postadress
Telefonnummer
Eventuellt personnummer (för enskilda firmor är organisationsnumret samma som ditt personnummer)
 
 
   Kontaktuppgifter:
    
   Förnamn och efternamn
   E-postadress
   Telefonnummer
    
    
     Användarkontoinformation:
      
     Datum för kontoöppning
     Kundnummer
     Användarnamn
     Lösenord
     Säkerhetsinformation för autentisering och kontoåtkomst
      
      
       Uppgifter i samband med avtal:
        
       Information som krävs för att hantera vår affärsrelation
        
        
        Finansieringsuppgifter:
         
        Finansiell information som anges vid ansökan om kundkonto, inklusive uppgifter för kreditbedömning baserat på information från Upplysningscentralen (UC)
         
         
         Köp:
          
         Beställningar och köp du gör samt uppgifter om priser du begär
         Information om köpmönster, köphistorik och obetalda fakturor när du har ett konto hos oss
          
          
           Platsuppgifter:
            
           Information om leveransplats och hantering av kontaktuppgifter kopplade till leveransadressen
            
            
            Interaktioner med oss:
              
            Innehåll i brev och e-postmeddelanden
            Telefon- eller SMS-kommunikation, inklusive feedback, produktrecensioner och frågor
             
             
              VARFÖR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER
               
              Vi använder dina personuppgifter för att genomföra vår affärsrelation med dig, inklusive:
              Försäljning
              Kundundersökningar och förbättring av produkter och tjänster
              Marknadsföring och information
              Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
              Tvister
                För detaljer, se nedan.
                 
                 
                 
                ATT DELA DIN INFORMATION OCH VÅR RELATION MED ANDRA PARTER
                 
                Vi delar din information vid behov för syften som nämnts ovan.
                 
                 
                 
                Nexleds personal:
                 
                Behörig personal inom vår verksamhet
                 
                 
                 
                 Tjänsteleverantörer:
                  
                 IT-leverantörer, logistik- och bokföringskonsulter, e-posttjänster, etc.
                  
                  Handelsleverantörer:
                   
                  Affärspartners för produktleverans och -tillgänglighet
                   
                   
                   Andra företag inom Nexledskoncernen:
                    
                   Vissa personuppgifter delas med andra företag inom Nexleds för affärsändamål
                    
                    
                    Andra mottagare:
                     
                     Juridiska myndigheter, tillsynsorgan, rättsliga parter, etc.
                       
                       
                       
                      INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
                       
                      Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa högsta möjliga säkerhet vid internationella överföringar av personuppgifter.
                       
                       
                      LAGRING AV DIN INFORMATION
                       
                      Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena med behandlingen och enligt gällande lagstiftning.
                       
                       
                      DIN INFORMATIONS SÄKERHET
                       
                      Vi har strikta säkerhetsåtgärder för att skydda din information från förlust, missbruk eller obehörig åtkomst.
                       
                       
                      DINA RÄTTIGHETER
                       
                      Du har rätt att begära åtkomst, rättelse, radering och begränsning av användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla samtycke och motsätta dig behandling.
                       
                       
                      COOKIES
                       
                      Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på våra webbplatser och för att utföra vissa analyser.
                       
                       
                      HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER
                       
                      Kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter.