Villkor för köp via Nexleds webbshop

 

 

 

Denna webbplats drivs av Nexleds AB, organisationsnummer 559432-4336. Nexleds är en global ledare inom LED-belysningsindustrin och är verksamma i 3 länder. Genom att använda Nexleds webbplats godkänner du följande villkor.
 
Nexleds förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar villkoren när du besöker Nexleds webbplats.
 
Ansvar: Allt innehåll på Nexleds webbplats, förutom specifika regler för Nexleds webbshop, tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett bindande erbjudande, garantier eller utfästelser. Innehållet kan ändras eller tas bort utan förvarning. Nexleds kan inte garantera att webbplatsen och/eller webbshoppen alltid är tillgängliga och ansvarar inte för skador till följd av otillgänglighet. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information och korrigera fel så snart de upptäcks. Nexleds ansvarar inte för skador eller förluster till följd av felaktig information på webbplatsen eller skador på datasystem till följd av användning av webbplatsen.
 
Länkar: Nexleds webbplats kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller hur tredje parter behandlar användar- och/eller personuppgifter. Vi ansvarar inte för skador till följd av att klicka på sådana länkar.
 
Immateriella rättigheter: Alla immateriella rättigheter till material på webbplatsen tillhör Nexleds och/eller dess rättighetshavare. Användare har inte rätt att kopiera, ladda ner, redigera eller distribuera innehållet på webbplatsen utan tillstånd. Varumärken eller företagsnamn på webbplatsen får inte användas i marknadsföring eller publiceras utan skriftligt tillstånd från Nexleds AB.
 
Inloggningsuppgifter: Vissa delar av Nexleds webbplats kräver personlig inloggning. Användare är ansvariga för att inte dela sina inloggningsuppgifter med obehöriga. Nexleds ansvarar inte för skador till följd av obehörig användning av inloggningsuppgifterna.
 
Integritet: Personuppgifter samlas in och behandlas vid användning av vår webbplats. Vår integritetspolicy innehåller viktig information om behandling av personuppgifter.